DE TOEKOMSTKAMER

 

Een coachmethodiek voor het versterken van
mentale gezondheid, motivatie en succes.

Wil je

Z

Jezelf beter leren kennen en ontdekken wat je écht wilt?

Z

Een studie- of loopbaankeuze maken?

Z

Leren omgaan met stress, somberheid, angst of verslaving?

Z

Weer perspectief en energie voelen?

De Toekomstkamer is innovatieve coachmethodiek die gebaseerd is op wetenschappelijk bewezen psychologische principes. In jouw eigen virtuele Toekomstkamer kun je ontdekken, voelen en ervaren wat je belangrijk vindt en wilt. Vanuit de toekomst pakken we het vraagstuk op waar jij voor komt. Dat werkt. En is ook nog eens heel leuk om te doen.

Je zult merken dat als je eenmaal weet wat je écht belangrijk vindt en hoe je je in de toekomst wilt voelen, de vragen of issues in het nu veel makkelijker te beantwoorden en hanteren zijn en je de energie krijgt om stappen te zetten in de richting die jij in VR gezien en ervaren hebt.

Voor wie

We zetten de Toekomstkamer in:

Z

Individueel voor jongeren en ouderen die op een kruispunt staan en behoefte hebben aan perspectief

Z

In organisaties voor personeelsbehoud, loopbaanontwikkeling en re-integratie

Z

In het onderwijs voor motivatie en studiekeuze

Z

Binnen de GGZ om jongeren (op de wachtlijst en ook voor diegenen met een lange behandelgeschiedenis) versneld weer perspectief en eigenaarschap te laten ervaren en zelf in beweging te brengen.

 

Weten wat de trajecten in de praktijk opleveren? Lees verder.

Hoe het werkt

De Toekomstkamer is een methode waarin je in 3 sessies van ongeveer 2 uur, vanuit de toekomst aan de slag gaat met het vraagstuk dat je op dit moment hebt. Dit is wat je kunt verwachten.

Sessie 1

We maken kennis en gaan deze sessie aan de slag met je toekomst. Deze sessie bestaat uit 3 stappen:

Stap 1: 50 Toekomstvragen

Aan de hand van 50 vragen ontdek je stap-voor-stap wat je belangrijk vindt en waar je naartoe wilt op zowel werk als privégebied. Ook als je denkt dat je niet weet wat je wilt, zul je merken dat de antwoorden als vanzelf naar boven komen.

Stap 2: Toekomstbeelden kiezen

Bij al je antwoorden kies je vervolgens beelden waar je blij van wordt en energie van krijgt. Deze beelden krijgen een plek in je virtuele Toekomstkamer.

Stap 3: Ervaren en concreet maken

In VR doen we verschillende oefeningen. Het mooie van VR is dat je het niet hoeft te bedenken maar dat je het ziet, voelt en ervaart. Na de eerste sessie ervaar je richting en overzicht én weet je wat de eerste kleine stappen zijn die je komende week wilt zetten. Dat voelt niet als huiswerk, omdat je vanuit je toekomst de energie voelt om stappen te zetten.

Sessie 2 & 3

In de twee sessies erna ga je aan de slag met jouw specifieke vraag. Dat kan een studie- of loopbaanvraag zijn, maar ook een vraag op het gebied van het leren omgaan met emoties, angsten, het krijgen van vertrouwen of maken van een stappenplan.

De vervolgsessies zijn dus altijd op maat, passend bij jouw vraag en situatie. In het overzicht hieronder zie je welke vervolgkamers je kunt doen.

Sessie 1

Toekomstkamer

Ontdek wat je belangrijk vindt, wie je wilt zijn en hoe je je wilt voelen.

Sessie 2 – 3

Emotiekamer

Krijg grip op belemmerende emoties en gedachten.

Loopbaankeuzekamer

Ontwerp je ideale baan en maak overtuigde keuzes vanuit de toekomst.

Studiekeuzekamer

Verbreed je blik en ontdek vanuit de toekomst welke studies bij jou aansluiten.

Ontwikkelkamer

Ontdek waar je energie van krijgt en waarin je je verder wilt ontwikkelen.

Relatiekamer

Kijk vanuit de toekomst naar je vriendschappen en relaties.

i
i
Stappenplankamer

Vertaal je toekomstbeeld naar een haalbaar stappenplan.

Leefstijlkamer (in ontwikkeling)

Ervaar welke leefstijl en gewoontes vanuit de toekomst bij jou passen.

Identiteitkamer

Bouw aan een positief beeld en verhaal over jezelf

*Elke sessie duurt ongeveer 2 uur, tussen de sessies zit 1-2 weken.

Ervaringen

Hoe anderen de Toekomstkamer ervaren hebben?

Dat kunnen ze het best zelf vertellen.

Ik kwam bij de VRanderkamer, niet wetende of dit voor mij iets zou kunnen betekenen. Ik zat in therapie en vond het lastig om echt te bedenken wat ik later zou willen. Mijn leven bestond uit dagelijkse therapieën en werk wat ik eigenlijk niet zo interessant meer vond. De toekomst was te eng om over na te denken.

Ik ben een lastige prater. De coach was enorm fijn. Ik voelde me gehoord en gerespecteerd waardoor ook de minder leuke dingen geen probleem waren om te bespreken. Ik had zin in elke sessie die wij hebben gehad. Ik durfde eerder nooit hardop te zeggen wat ik wilde. Dat heeft me lang tegengehouden. En als ik het wel wist kon ik het lastig voor me zien. Door de VR kon ik daadwerkelijk mijn grootste dromen voor me zien en werken aan specifieke doelen en deze zo haalbaar maken. Hierdoor heb ik, ook in mijn behandeling, enorme stappen kunnen en durven zetten naar het echte leven.

Ik zou dit zo aanbevelen aan iedereen. Al ben je even de weg kwijt, weet je echt niet wat je wilt, of ben je bang voor de toekomst. Door een veilige omgeving, een luisterend oor en de VR bril, is dit zo’n enorm bijzonder traject. Enorm dankbaar hiervoor.

Yvette, 17 jaar

Mijn ouders dachten dat ik gewoon lui was omdat ik in mijn tussenjaar niets ondernam, lang in bed lag en op de bank hing. Na de eerste VR sessie besefte ik me dat ik in een negatieve spiraal was beland omdat ik uitdaging miste. In mijn Toekomstkamer had ik veel plaatjes van sporten en sociale activiteiten hangen. Direct na de eerste sessie heb ik de vrienden geappt waarmee ik vroeger altijd omging. Met hen ben ik gaan sporten. In de tweede sessie hebben we naar mijn talenten gekeken en kwam ik erachter in welke richting ik later wil werken. Toen ik dat zag, was het ineens duidelijk in welke richting ik een opleiding wilde volgen. Er viel iets van mijn schouders. Het voelde als een soort nieuw begin. Inmiddels werk ik in de keuken in een restaurant en heb ik me ingeschreven voor een opleiding die in september gaat starten. 

Yahal, 21 jaar

Via mijn werk werd mij een coaching traject bij de Veranderkamer aangeboden. Ik wist niet zo goed meer wat ik wilde in mijn werk en privé. Dit had alles te maken met een voor mij grote verandering: moeder worden. Ik was mijn innerlijke kompas kwijt en kon niet meer varen op mijn intuïtie, wat me tot op heden altijd was gelukt.

De VRandercoach weet vanaf het begin een openheid en vertrouwen te creëren in de gesprekken waardoor het makkelijk is om ook lastige thema’s te bespreken. Door het gebruik van VR en alles om te zetten in beelden is het veel makkelijker om naar je gevoel te luisteren in plaats van naar je hoofd. Ik wist eigenlijk direct waar ik blij van werd en waarvan niet. Door vervolgens in VR rond te lopen in mijn eigen toekomstkamer en letterlijk aan de slag te gaan met de thema’s die ik zelf heb gekozen, wordt de toekomst helder. En dit in zeer korte tijd (3 sessies).

Ik kan deze coaching iedereen aanraden die een levensveranderende gebeurtenis meemaakt of even de weg kwijt is.

Eveline

Teamleider bij Gemeente

In het nieuws:

Twee young professionals (lieke en bo) vertellen over hun ervaringen met de Toekomstkamer.
Lees de blog.

Resultaten

Wat levert het op?

Inmiddels hebben ruim 500 mensen een traject met de Toekomstkamer gedaan. De cijfers van de laatste 100 trajecten lees je hieronder.

De belangrijkste opbrengst: ‘de Toekomstkamer geeft richting en perspectief, versterkt vertrouwen en eigenaarschap en zet mensen (weer) ‘aan’.

Resultaten meten we aan de hand van vijf vragen:
 

  1. Hoe duidelijk is je toekomstbeeld?
  2. Hoe blij word je daarvan?
  3. Hoeveel vertrouwen heb je daarin?
  4. Hoeveel invloed voel je daarop?
  5. Hoeveel energie voel je?

Voorbeelden uit de praktijk

Het meest tastbaar zijn de resultaten van een aantal pilots. We delen de resultaten hieronder.

 

Pilot in ziekenhuis

– Personeelsbehoud, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid –

40 Verpleegkundigen maakten een Toekomstkamer om te ontdekken in welke richting zij zich verder wilden ontwikkelen.

Het resultaat?

Na 3 sessies waren zij blijer met hun werk (van 6.9 naar 8.4) en hadden zij meer zicht op hun ontwikkelwensen (van 5.7 naar 8.5). Allemaal ervoeren zij een positievere (toekomstgerichtere) communicatie met hun teamleider.

Z

Sommigen maakten een overstap naar een rol als teamleider, anderen pakten naast hun werk actief aanvullende taken en rollen op (zoals een rol als opleider of deelname in de OR of MR).

Z

De grootste groep zag kansen voor groei en verbetering binnen en rond het werk aan het bed. Zoals nog meer betrekken van familie bij de zorg, het verbeteren van palliatieve zorg en het bevorderen van kennisuitwisseling tijdens reguliere overlegmomenten.

Z

2 van de 40 gingen na de sessies – met als reden reistijd – werken in een ziekenhuis dichter bij huis. Niemand verliet na de Toekomstkamer de zorg.

Pilot GGZ

– Versneld herstel mentale gezondheid –

Een groep jongeren (14-20 jaar) met verschillende diagnoses, allen al langer onder behandeling, kreeg binnen een periode van vijf weken drie sessies met de Toekomstkamer.

Het resultaat?

Na 3 sessies hadden zij meer perspectief (helderheid toekomstbeeld van 3.7 naar 8.3) en hadden ze meer vertrouwen en energie (van 4.6 naar 8.5).

Z

Al na de eerste sessie kwamen zij allemaal uit zichzelf in beweging.

Z

Eén zocht al na de eerste sessie na 1,5 jaar thuisgezeten te hebben een baantje, ontdekte in de tweede sessie welke opleiding ze wilde volgen en zit inmiddels weer op school.

Z

Een ander startte na de eerste sessie met elke dag drie regels schrijven en heeft inmiddels de eerste hoofdstukken af van een boek waarin ze haar traumatische ervaringen verwerkt. Ondertussen werkt ze in de zorg en doet ze dit jaar examen om verder in haar functie te groeien.

Z

Weer een ander zat vanwege spasme in een rolstoel, dacht dat hij geen toekomst had, en heeft ontdekt dat hij wil leren programmeren in VR.

 

Inmiddels volgt een groep behandelaren de opleiding tot VRandercoach.

Wetenschap

De Toekomstkamer maakt gebruik van bewezen neuropsychologische principes. Wij vatten de technieken achter de methode samen onder de naam:

FEED

Future Embodied Emotional Development

FUTURE Toekomstgerichte individuen presteren beter op school en op het werk, zijn positiever, gemotiveerder, gelukkiger en gezonder dan anderen (bijv. Zhang & Howell, 2011). VR maakt het mogelijk om iemand ín de toekomst te brengen en vanuit de toekomst te laten kijken naar vraagstukken in het heden en verleden. De toekomst geeft – in tegenstelling tot het verleden – richting en energie en versterkt de motivatie om in beweging te komen. VR zorgt voor een extra krachtige ervaring.

EMBODIED Alles wat je fysiek ervaart, beklijft beter. In VR heb je een lichaam (avatar) en kan je met je handen (controllers) beelden groter en kleiner maken en verplaatsen. Je ‘bouwt’ letterlijk je toekomst. Deze ervaringsgerichte (embodied) manier van leren, draagt zeker bij aan de impact.

EMOTIONAL Beelden staan in directe verbinding met ons gevoel en onderbewuste. De Toekomstkamer werkt via beelden. Die zijn zo krachtig dat iedereen – ook na een jaar – nog weet welke beelden er in zijn of haar kamer hangen. Het brein slaat de beelden direct in het onderbewuste op, waardoor ze na de sessies – onbewust – richting geven aan gedrag en keuzes in de dagelijkse praktijk.

DEVELOPMENT  In VR heb je een eigen kamer (versterkt eigenaarschap) en ervaar je de gezondere, wijzere, rustiger, succesvollere en betere versie van jezelf. In de Toekomstkamer leer je een nieuw verhaal over jezelf vertellen. Een verhaal dat voortkomt uit wie je wilt zijn en hoe je je wilt voelen én hoe je daar stap-voor-stap komt (want vanuit de toekomst adviseer je jezelf welke hele kleine stappen jij vandaag nog kunt zetten).

Uit verschillende onderzoeken weten we dat identificatie een belangrijke voorspeller is van gedragsverandering. (Wil je stoppen met roken? Identificeer je dan met een gezond en fit iemand, in plaats van met een roker die probeert te stoppen.) Deze positieve ervaring geeft vertrouwen en de motivatie om in beweging te komen. Of zoals jongeren vaak zelf verwoorden: ‘ik heb het nu zelf gezien, dus ik weet dat ik het kan’.

Verder onderzoek
Welke rol speelt VR? Wat zijn de effecten op de langere termijn? En wat gebeurt er nu eigenlijk precies in het brein? We willen het graag weten.
Samen met de Universiteit Leiden zijn we daarom verder onderzoek gestart naar de effecten en principes van de methode. Wil je de resultaten volgen? Volg ons dan op social media.

Locaties

Onze gecertificeerde VRandercoaches zitten door het hele land. Op de onderstaande kaart zie je hun locaties. De groep VRandercoaches groeit, dus de komende jaren komen er steeds meer coaches en locaties bij.

Zoek je coaches die bij jou in de organisatie komen coachen? Dat kan ook. Neem contact op als je een pilot wilt starten in jouw organisatie.

Of wil je zelf VRandercoach worden en je aansluiten bij de community? Lees hier meer over de opleiding tot VRandercoach.

Groningen

Coach: Sascha van Eijkern

Assen

Coaches:
Gea Lamberts
Ingrid Mooijekind

Leiden / Oegstgeest

Coaches:
Angela Talen
Sasja Dirkse
Martine Hulscher
Katrientje Hofland
Sanne Jansen
Jules Verplancke
Aysa Sari
Nicolien Dam
Annet Hoogeveen
Natasja van den Broeke
Erica van Leeuwen

Leiden - GGZ Rivierduinen

Coaches:
Sanne Nonhebel

Alphen aan den Rijn - Participe

Coaches:
Hella Heijblom
Martine Pretorius

Voorschoten

Coach:
Jiska van Leeuwen

Helmond

Coach: Bernadette Kwaks

Eindhoven

Coaches:
Ivo Hoogland
Ellen van den Wittenboer
Eva Schlenter

Amsterdam

Coaches:
Annet Hoogeveen
Karianne Schippers

Hoofddorp

Coach: Siemen ter Keurst

Utrecht

Coaches:
Sanne Jansen
Nicolien Dam

Natasja van den Broeke - VRandercoach Toekomstkamer : De Veranderkamer

Natasja van den Broeke

coachend vanuit Leiden

ML van Berkel - Coach Toekomstkamer

Nicolien Dam

coachend vanuit Oegstgeest

ML van Berkel - Coach Toekomstkamer

Sasja Dirkse

 

Sascha van Eijkern - VRandercoach Toekomstkamer / De Veranderkamer

Sascha van Eijkern

coachend vanuit Groningen

Sanne Jansen - VRandercoach Toekomstkamer / De Veranderkamer

Sanne Jansen

coachend vanuit Oegstgeest

ML van Berkel - Coach Toekomstkamer

Hella Heijblom

coachend bij Participe

ML van Berkel - Coach Toekomstkamer

Katrientje Hofland

coachend vanuit Oegstgeest/Leiden

ML van Berkel - Coach Toekomstkamer

Annet Hoogeveen

coachend vanuit Oegstgeest

ML van Berkel - Coach Toekomstkamer

Ivo Hoogland

coachend vanuit Eindhoven

Martine Hulscher - Coach Toekomstkamer

Martine Hulscher

coachend vanuit Oegstgeest

Siemen ter Keurst - VRandercoach Toekomstkamer - De Veranderkamer

Siemen ter Keurst

coachend vanuit Hoofddorp

Siemen ter Keurst - VRandercoach Toekomstkamer - De Veranderkamer

Bernadette Kwaks

coachend vanuit Helmond

Gea Lamberts - Coach Toekomstkamer

Gea Lamberts

coachend vanuit Veenhuizen (Drenthe)

Erica van Leeuwen - VRandercoach Toekomstkamer - De Veranderkamer

Erica van Leeuwen

coachend vanuit Leiden

Jiska van Leeuwen - VRandercoach Toekomstkamer - De Veranderkamer

Jiska van Leeuwen

coachend vanuit Voorschoten

Ingrid Mooijekind - VRandercoach Toekomstkamer : De Veranderkamer

Ingrid Mooijekind

coachend vanuit Assen

Sanne Nonhebel - VRandercoach Toekomstkamer - De Veranderkamer

Sanne Nonhebel

coachend bij GGZ Rivierduinen /
supervisie Delft

Martine Pretorius - VRandercoach Toekomstkamer - De Veranderkamer

Martine Pretorius

coachend bij Participe

Gea Lamberts - Coach Toekomstkamer

Aysa Sari

coachend vanuit Oegstgeest

Karianne Schippers - VRandercoach Toekomstkamer - De Veranderkamer

Karianne Schippers

coachend vanuit Amsterdam

Eva Schlenter - VRandercoach Toekomstkamer - De Veranderkamer

Eva Schlenter

coachend vanuit Tilburg/Eindhoven

Gea Lamberts - Coach Toekomstkamer

Angela Talen

 

Gea Lamberts - Coach Toekomstkamer

Robin Talen

coachend vanuit Oegstgeest

Gea Lamberts - Coach Toekomstkamer

Jules Verplancke

coachend vanuit Oegstgeest

Gea Lamberts - Coach Toekomstkamer

Ellen van den Wittenboer

coachend vanuit Eindhoven

Boek nu

Wil je een traject met de Toekomstkamer boeken of een pilot met de Toekomstkamer starten in jouw organisatie?

TICKET

Particulier

3 sessies

€ 540,- incl. btw

1e sessie Toekomstkamer

2e en 3e sessie op maat

6 maanden toegang
tot de Toekomstkamer

TICKET

Zakelijk

3 sessies

€ 1050,- excl. btw

1e sessie Toekomstkamer

2e en 3e sessie op maat

6 maanden toegang
tot de Toekomstkamer

PILOT

in jouw organisatie

Start een pilot voor 5-10 personen in jouw organisatie

Lees meer over pilots in andere organisaties

*Particulier zijn trajecten die jij privé betaalt en boekt en betaalt via de site. Zakelijk zijn trajecten die door je werkgever worden betaald.

*Na betaling nemen wij contact met je op voor het maken van een afspraak voor jouw eerste sessie. Check ook je spambox!

contact@deveranderkamer.nl
KVK 62734857
BTW NL854936373B01

Volg ons op Social Media

Copyright @2022 De Veranderkamer

contact@deveranderkamer.nl
KVK 62734857
BTW NL854936373B01

Volg ons op Social Media

Copyright @2022 De Veranderkamer

Gezocht:
Jongeren die mee willen doen aan onderzoek!

Ben je tussen de 16 en 26 en ben je vastgelopen en weet je niet hoe je verder moet? Vind je het lastig om keuzes te maken in leven? En heb je behoefte aan hulp en inzicht hierbij?

Druk op de flyer hiernaast of druk hier voor de link!